05/Z/U/2014

zzbbyyzzbbyy (Administrator)
edited marzec 2014 w Głosowania
Uchwała Zarządu
05/Z/U/2014
z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia reprezentacji Polskiej Partii Piratów na zjeździe założycielskim Europejskiej Partii Piratów

§ 1
Zarząd Polskiej Partii Piratów ustanowieniu reprezentacji P3 na wyznaczonym na 21 marca b.r. w Brukseli zjeździe założycielskim Europejskiej Partii Piratów w składzie:
- Radosław Pietroń
- Tomasz Słowiński
- Zbigniew Łukasiak

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komentarz

Sign In or Register to comment.