Nielegalny streaming popularniejszy niż legalny - artykuł i moja propozycja rozwiązanie tego probe

http://www.rp.pl/artykul/1163361-Pirackie-serwisy-VoD-Internecie-w-Polsce-popularniejsze-niz-legalne.html?p=1

oto moje nieco niekonwencjonalne rozwiązanie tego problemu .
Według mnie zamiast walczyć z tzw nielegalnymi portalami streamingowymi ,które działają w "szarej strefie", lepszym rozwiązaniem było by stworzenie ustawy, która nakazywała by oddać od 50% do 70% dochodu takiego portalu na rzecz artystów do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz taka regulacja OZZ-tów , która stworzyłaby odpowiedni podział tych pieniędzy 50%-90% artystom a resztę pozostałym uprawnionym podmiotom .Ustawę taką trzeba by stworzyć na poziomie europejskim.
Sign In or Register to comment.