Statut

zzbbyyzzbbyy (Administrator)
edited czerwiec 2014 w Organizacja
http://bip.polskapartiapiratow.pl/Biuletyn/StatutPartii

Rozdz. 4 punkt 2.8f

"Odwoływanie członków Zarządu partii oraz członków Sądu koleżeńskiego na wniosek co najmniej 1/2 członków, poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków,"

wniosek co namniej 1/2 członków to jest dość wymagające

Rozdz. 4 punkt 3.4b

"Wybór polega na głosowaniu na kandydatów na prezesa P3, skarbnika P3 oraz wiceprezesów. Kandydaci muszą mieć status delegata P3."

status delegata nie jest tam nigdzie zdefiniowany

Rozdz. 4 punkt 2.8g

Moim zdaniem warto byłoby rozważyć tworzenie oddziałów wojewódzkich przez zarząd.
Sign In or Register to comment.